ข้อมูลเกม SEASON 7 - 8

SEASON8

EX7: เกม Interface ใหม่

2. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลของบับเบิ้ลข้อความต่างๆ

3. การแสดงผลข้อมูล Monster